jump to navigation

Astro Holoscopie door drs. P.K. Bij

Verschenen bij Uitgeverij Astro.Holoscopia:
ASTRO HOLOSCOPIE
De Sterrenhemel bezien in Totaliteit
door drs. P.K. Bij
ISBN 90-805569-1-2, uitsluitend verkrijgbaar in de boekhandel,, 239 pag. fl. 65,00, 30 Euro

Op het omslag van dit boek komen twee nogal tegenstrijdige titels voor, de ene is:
“studie, gericht op het lezen en verklaren van de tekens aan de sterrenhemel, en op wetenschappelijk-methodisch verantwoorde werkwijze de gordiaanse knoop in de astrologie ontwarren in drie stappen:
I : introductie en begrippen
II Het systematische analyse-proces
III Het lezen van het kosmische verhaal in de horoscoop”
(waarbij als voorbeelden voornamelijk uurhoeken genomen worden).
De tweede titel luidt: Astrologie te moeilijk? Kom nou!
Het betreft hier een behoorlijk wetenschappelijk-analytische verhandeling over allerlei factoren die in de horoscopie gebruikt worden (kunnen worden), en het lijkt mij zeker geen beginnersboek toe. De titel Astrologie te moeilijk? ….Kom nou! is mijns insziens dan ook echt niet echt van toepassing op uitgerekend dit boek….
Astro-Holoscopie, dat misschien wel het eerste originele astrologieboek is dat in het derde millennium verscheen sluit qua stijl zelfs goed aan bij de filosofisch-technische traditie van Thierens, en Knegt uit het begin van de vorige eeuw, maar het maakt wel gebruik van een aantal technieken die pas in de 70er en 80-er jaren ontwikkeld werden en door de schrijver praktisch toegepast worden. Die technieken omvatten spiegelpunten, midpunten en de I Tjing om er enkele te noemen. Verder maakt hij gebruik van een heel originele duiding voor het kwintiel en het septiel, waarbij het kwintiel als een zichzelf sturende energie geschikt voor bestuurders gevonden wordt, en het septiel als het vermogen orde te brengen in zelfs de allermoeilijkste aangelegenheden, geschikt voor raadgevers. Het kwintiel betreft een afstand van 72 graden, een getal dat ook terugkeert bij de gemiddelde verschuiving van de constellaties aan de hemel: 1 graad per 72 jaar. De bekende periode van 25920 jaar wordt een Groot Kosmisch Jaar genoemd, en gedeeld door 360 is dat 72, een Kosmische Dag. De schrijver haalt een uiterst boeiend voorbeeld aan van de oktoberrevolutie in 1917 in Rusland, en het einde van die periode 72 jaar later, in 1989. En zo is dit boek, dat behoorlijk technisch is, doorspekt met kosmisch inzicht en verwondering voor de grootsheid van de Sterrenhemel. Het is dan ook evident dat de schrijver vanuit een sterke bevlogenheid de astrologie beoefent.
Een andere vondst om diepgaand te bestuderen is het overbrengen van de Hexagrammen van de I Tjing naar een tijdscyclus door het hele jaar heen, waarbij deze ordening beter blijkt aan te sluiten op de Astrologische Mandala van Dane Rudhyar.. Al dergelijke technieken worden aangestipt in het boek, de grondslagen ervan worden beschreven en de lezer wordt daardoor gestimuleerd om er zelf mee te werken en de ideeen toe te passen. Het boek is nogmaals, geen voorgekauwde tekst waardoor alles ineens duidelijk wordt, het is een stimulans om zelf verder te zoeken, met de diversiteit aan technieken, filosofische uitgangspunten en verklaringsmodellen die er in aangestipt worden.

Joyce Hoen, april 2000

%d bloggers liken dit: