jump to navigation

Leven uit inspiratie, de autobiografie van Mellie Uyldert

Leven uit inspiratie<br>Mellie Uyldert
Leven uit inspiratie
Mellie Uyldert

Ik las het boek “Leven uit Inspiratie” (de autobiografie van Mellie Uyldert) achter elkaar uit, zo geboeid was ik om iets meer van de innerlijke en uiterlijke wereld van deze nogal unieke vrouw te lezen. Nu ben ik dol op het lezen van biografieen van mensen die God vanuit eigen ervaring ontmoet hebben, omdat je op die manier herkenning vindt van een deel in jezelf dat slapend of iets minder slapend is, en zich trouwens natuurlijk ook altijd in een eigen unieke vorm en een eigen uniek leven uitdrukt. Ik heb God gevonden door middel van het jarenlange afgestemd zijn op de rijkdom van de astrologische taal, (en ook weer verloren, daar niet van – alsof zoiets zou kunnen… ), maar Mellie Uyldert vond de astrologie op haar pad als een taal die door de symbolische ‘ronde’ struktuur ervan dichter bij de haar reeds daarvoor verwerkelijkte Godsbeleving kwam, een omgekeerd pad dus, misschien wel gesymboliseerd door het feit dat we geboren zijn op momenten met een exact tegengestelde Uranus-positie. Mellie, met Uranus op 16.16 graden Steenbok en ik met Uranus op 15.46 Kreeft. De symboliek van die graden is volgens de Astrologische Mandala van Rudhyar, die ik hanteer: 16.16 Steenbok: “ontsnappen aan de slavernij van sociale beperkingen en zich verlaten op de wijsheid van het lichaam” .
In deze zin ligt een klank, die je door de hele autobiografie van Mellie Uyldert terugvindt! En 15.46 Kreeft: —intens begaan zijn met de vragen die rijzen bij het proces van integratie van de persoonlijkheid. Dat klopt. Mijn gehele huidige astrologiebenadering is gestoeld op persoonlijke moeilijkheden bij de desintegratie en herintegratie van de persoonlijkheid na verschillende gradaties van Godservaringen, of reflecties daarvan, en hoe mensen te helpen en mijzelf natuurlijk:-) om zo geestelijk gezond mogelijk door processen van egodesintegratie en hernieuwde opbouw en integratie te komen. Het lijkt of de wereld niet toestaat dat je ‘verliefd op God’ rondloopt, ‘dronken van God’ , zou Yogananda zelfs zeggen. Tegenkrachten dienen zich aan en verbrijzelen de puurheid, maar sterken in het afstompen (cq verdichten) ook het vermogen om in de wereld te zijn. Hoe de balans te vinden. . Hoe te leven hier op aarde in de huidige wereld, maar met het besef niet van de wereld te zijn. Enerzijds lijkt het inderdaad een oppositie: de wijsheid van moeder aarde, de liefde voor alles wat in de natuur al vanzelf aanwezig is, en anderzijds het bezig zijn met de geestelijke processen van het bewustzijn. Maar er komt een moment dat het proces van integratie voltooid is, als vanzelf, en er geen verschil meer is tussen Aarde en Hemel, in je dagelijks leven, geen verschil meer tussen de wijsheid van het lichaam en de klank van God door je dagelijkse gewone leven heen. Mellie Uyldert maakt in haar autobiografie overigens veelvuldig gebruik van een andere serie symbolen, die van Janduz, gebruikt ze op dezelfde manier, en vertelt door het boek heen ook verschillende keren wat er in haar leven astrologisch gebeurde, bij bepaalde ontwikkelingen. (Het boek wordt voorafgegaan door haar horoscooptekening).

Die Uranus-krachten (de individuatie voorstellende, naast de astrologie) gaven Mellie bij geboorte al een heel ‘anders-dan-andere” achtergrond mee, ze kwam terecht bij een ouderpaar dat een vrij huwelijk verkoos met een moeder die volgens strikt natuurgeneeskundige principes leefde. En dat in het begin van de 20e eeuw!! Van jongs af aan werd ze opgevoed in die principes. Maar door de tijd waarin ze geboren werd, kon ze haar eigen gang niet gaan, en leek het wel of elke Uranuskracht de kop ingedrukt werd door de omstandigheden maar ook door Mellie’s Weegschaal-ascendant-temperament, uitwendig mee te gaan met de omgeving. Daarentegen kwam ik in een gezin terecht, zo normaal en stevig verankerd, dat het me voldoende basis gaf om mijn Uranuskrachten ten volle vanaf jongsaf aan te ontplooien, tot wanhoop van mijn ouders natuurlijk — : ik ging overal tegenin, werd revolutionair en had maar 1 doel, vrijheid en onafhankelijkheid. Ik zet me vaak af tegen de omgeving en moest leren dat vrijheid uiteindelijk betekent innerlijk zo vrij te zijn dat je uiterlijk mee kunt gaan met de omgeving zoals die zich voordoet. Twee oppositionele benaderingen en levenshoudingen die natuurlijk uiteindelijk, zij het in verschillende vormen, op hetzelfde neerkomen

Ze begint in het voorwoord met het gegeven dat ik ook eens bij Rudhyar in een van zijn boeken las: namelijk het feit dat je op het spirituele pad maar zelden op het juiste niveau begrepen wordt door andere mensen: –de klank van de inspiratie kan zo sterk zijn en was dat ook bijvoorbeeld in het werk van Rudhyar, dat het hart vanzelf meetrilt maar soms interpretaties en zelfs vervormingen geeft die de auteurs zelf nooit bedoeld hebben. Er ligt een bepaalde uiterlijke eenzaamheid op sociaal gebied voor hen die innerlijk niet langer eenzaam zijn, een bepaalde eenzaamheid omdat het uiterlijke leven niets kan bieden wat het innerlijke leven veel beter biedt. Toen ik veel jonger was, bloedde mijn hart soms voor de mensen die vanuit God leefden en soms toch zo triest konden kijken, ik meende het eens in een foto van Alexander Ruperti te zien, las het opnieuw bij Rudhyar, en kijk voor de rest maar naar een Jezus, die heel sterke krachten opriep bij andere mensen die zich prompt, alsof het een wetmatigheid betreft… van hun lagere kanten lieten zien. Maar tegenwoordig realiseer ik me dat de innerlijke vreugde zo groot is, bij een innerlijk leven dat bijvoorbeeld ontstaat door meditatie, of een aangesloten zijn via ontvankelijkheid op een kosmische innerlijke bron, (of wat dan ook), dat ondanks schijnbare sociale eenzaamheid dan wel niet begrepen worden, deze mensenzielen een bron hebben aangeboord, die je iedereen gunt, inclusief dan maar de prijs van eventuele sociale eenzaamheid. Iets wat je je misschien niet kunt voorstellen, dat zo’n prijs het spirituele leven waard is, maar als je de biografie van Mellie Uyldert leest, dan herinner je je door meetrillen en een even oplevende herontwaking van je eigen natuur, de ware bron in jezelf, die vreugde misschien ook weer. Daar zijn de biografieen van mensen die het leven vanuit het spirituele of Godsbesef leven, telkens opnieuw een getuigenis van!

Van harte aanbevolen.

Joyce Hoen

De Mellie Uyldert website: http://www.uyldert.nl

terug naar www.astrologie.ws

%d bloggers liken dit: