jump to navigation

Meditatie voor beginners

J. Donald Walters, meditatie voor beginners

momenteel uitverkocht
Boekbespreking en tekst van de radiouitzending over dit boek door Joyce Hoen op 22 maart 1999 over “Meditatie voor Beginners” door J. Donald Walters.
Over de schrijver van het boek:
J. Donald Walters werd geboren op 19 mei 1926 in Teleajen om 5.16 uur v.m. GMT. Teleajen ligt in Roemenie waar Walter’s Amerikaanse ouders gestationeerd waren. Hier groeide hij op, tot zijn terugkeer naar New York, waar hij ging studeren en diep filosofeerde over het bestaan van het leven. Op een goede dag bezoekt hij een boekwinkel en wordt heel diep getroffen door de foto van een man op het omslag van een boek. Het boek laat hem niet meer los. Hij keert terug naar de boekwinkel en koopt het boek: “Autobiografie van een Yogi”, geschreven door Paramahansa Yogananda, een van de eerste Indiase Guru’s die naar Amerika yoga, met name kriya-yoga, en meditatie bracht.
Het was ongeveer 1948 toen Donald Walters dat boek las. Hij las het in 1 keer uit, en las dat Yogananda in California woonde samen met een groep discipelen. Totaal bevlogen door het boek besluit Donald Walters er heen te gaan, en ook in die ashram te gaan wonen. Hij laat alles achter zich, pakt de bus en reist in een dag of 4 naar het Westen van Amerika. Aangekomen bij de ashram van Yogananda wordt de deur opengedaan door een vrouw, die Donald Walters vraagt wat hij wenst. “Ik wil Yogananda spreken”, zegt hij, “want ik wil hier komen wonen en zijn discipel worden.” “O,” zegt de vrouw, ” Yogananda is er niet op dit moment, hij geeft een lezing in Hollywood, dus als je hem wilt spreken moet je daar maar heen gaan.”
Lichtelijk teleurgesteld, want in zijn jeugdig enthousiasme verwachtte Walters eigenlijk dat hij met open armen binnengehaald zou worden, vertrekt hij naar Hollywood, en gaat het gebouw binnen waar Yogananda zou zijn, en weer wordt hem gevraagd wat hij wenst. “Pff,” zegt iemand daar,”ik zal eens in zijn agenda kijken, misschien kunnen we een afspraak voor je maken over een week of 3,4; zijn agenda zit namelijk nogal vol, weet je.” Donald Walters gaat zitten op een bankje, niet goed wetend wat hem overkomt. Even later gaat de deur open en Yogananda ziet hem, en roept hem. Yogananda zegt vervolgens tegen Donald Walters: “Divine Mother vertelde me dat er iemand voor me was. Ik doe niets zonder haar weet je, wat kan ik voor je doen?” En Walters vertelt hem zijn besluit. Er volgt een lange stilte. Yogananda kijkt hem aan, en opeens zegt hij: “Goed, ik zie het –je hebt goed karma, je kunt bij ons komen wonen en meditatie leren.” En inderdaad, vanaf dat moment maakt Donald Walters deel uit van de groep discipelen van Yogananda. Yogananda zal nog 4 jaar leven en in die tijd wordt Donald Walters ingewijd en krijgt hij uiteindelijk de naam Kriyananda. Onder die naam is hij wereldwijd bekend. Kriyananda stichtte later, in de zestiger jaren, zelfstandig in Amerika een heel succesvolle spirituele woon-en leefgemeenschap, die daar nog steeds bestaat en floreert onder de naam Ananda. Uit die gemeenschap kwam al eens eerder een uitstekend boekje over meditatie uit in de Nederlandse taal, geschreven door John Novak, met de titel: “Mediteren doe je zo”. (Omega, 1991). In Italie is er ook zo’n woon- en leefgemeenschap, Ananda Assisi, en dat is de plek waar Kriyananda tegenwoordig woont. In Nederland zijn er her en der verspreid over het land ook wel meditatiegroepen in de lijn van Yogananda. Het boek “Meditatie voor Beginners” (Bruna, 1999) is dus geschreven door deze Kriyananda, oftewel J. Donald Walters.
Uit: Meditatie voor Beginners:
Waarom zou je eigenlijk mediteren? In dit boek wordt daar op een heel mooie manier antwoord opgegeven.
Vrede kan nooit werkelijk buiten ons zelf gevonden worden. Wat voor vrede doorgaat, is slechts een kortstondige kalmte in de stijd van het leven. Die nieuwe auto zal na aankoop alleen maar aanleiding geven tot nieuwe aankopen en andere uitdagingen. Dat beeldige huis zal tot grotere verantwoordelijkheden leiden, tot verdere betrokkenheid en misschien zelfs tot nog meer verplichtingen. Er gebeurt namelijk het volgende: door het ene na het andere te kopen, steeds in de hoop alles precies zo te krijgen als je het hebben wilt, raak je gewend aan het zoeken naar dingen, aan het zoeken naar steeds meer manieren om beter tot rust te kunnen komen. Eerst zul je vast en zeker helemaal van het leven kunnen genieten, (denk je). De ironie is echter dat je tijdens die speurtocht naar rust, langzamerhand de gave om tot rust te komen volledig kwijtraakt. En terwijl je vreugde koopt, raak je het vermogen om werkelijk ergens van te genieten kwijt.
Het werkelijke genieten van het leven, begint door je te kunnen ontspannen. Waarom zou je wachten? Waarom zou je wachten tot vrede en geluk eindelijk naar je toekomen? Zal het komen wanneer je met pensioen bent? Geloof dat maar niet! Als je veilig in de schommelstoel weggekropen zit en je verzet tegen de neiging om zelfs de meest zinloze dingen te blijven doen, dan ga je waarschijnlijk dood van verveling.
Mensen denken dat ze vrede zullen vinden in een rustige omgeving: in dat vakantiehuisje aan zee waar ze na hun pensioen hopen te gaan wonen. In dat ongestoorde leven op een jacht. Maar als ze rust slechts zien als een einde van onrust, merken ze dat het leven steeds saaier wordt! Werkelijke vrede is namelijk nooit passief, het is dynamisch. Het is het gevolg van een hoog bewustzijnsniveau en kan alleen van binnen uit komen, uit jezelf. Je kunt het fundament voor een hoger bewustzijn voorbereiden door je schijnbare leven te vereenvoudigen, je hoeveelheid persoonlijke verlangens te verminderen. Concentreer je op je werk op 1 ding tegelijk. Maak eerst het ene af voor je het volgende begint.
Voorbereidende oefening
Een oefening om je lichaam wat te onstpannen is om heel bewust langzaam en zachtjes alle spieren van je lichaam, je hele lichaam, van je tenen tot boven eerst wat aan te spannen, dan even met al de vezelfs van je lichaam te vibreren, en alle spieren dan weer te ontspannen, terug van boven naar beneden. Voordat je begint met meditatie zou je dit een, twee of drie keer kunnen doen.
Vragen die je bezig kunnen houden bij meditatie:
Sommige mensen merken dat ze bijna bang zijn voor vrede in de enorme hoeveelheid bedrijvigheid. Kriyananda zegt over deze angst dat dit 1 van de klassieke hindernissen is op het spirituele pad: onjuiste ideeen, in dit geval angst voor precies datgene waar je misschien wanhopig naar verlangt en wat je wilt hebben. Die bewuste angst is gewoon het gevolg van lichamelijke en geestelijke spanning. Maar als je je tegen die spanning verzet, wordt die alleen maar erger. Concentreer je daarom eerst op ontspanning, eerst lichamelijk, dan geestelijk. Maar, hoe doe je dat? Ontspannen? We gaven net al een aanspanningsoefening. De beste manier om het lichaam te ontspannen is om het inderdaad eerst lichtjes te spannen en dan de spanning over het hele lichaam te verdelen. Wanneer je je dan ontspant, merk je dat er spanningen verdwijnen waarvan je niet eens wist dat die er waren. Deze methode werkt zelfs bij emotionele spanning. Emotionele ontlading komt vaak pas nadat een emotie een hoogtepunt heeft bereikt.
Dus voordat je begint met te mediteren span je eerst het hele lichaam en daarna ontspan je het weer. Om te beginnen haal je een paar keer langzaam en diep adem om de bloedsomloop te bevrijden van een teveel aan kooldioxyde. Wat je daarna kunt doen volgens de leer van Yogananda is het volgende:
Aan het begin van de meditatie:
Stap 1: Adem in, en tel in gedachten tot 12
Stap 2: Houd je adem in en tel tot 12.
Stap 3: Adem uit en tel weer tot 12.
Je mag ook een minder aantal tellen doen, als je 12 te lang vindt, maar zorg ervoor dat alle drie stappen even lang duren en dat je ook direct weer inademt na het uitademen, zodat daartussen geen pauze is. Het is dus een drievoudige oefening, niet viervoudig. Herhaal dit proces 6 tot 12 keer.
En adem dan opnieuw in, en span je hele lichaam nogmaals zachtjes en gelijkmatig aan, tot je hele lichaam vibreert. Adem dan ineens snel uit en laat de spanning los. Doe dit eventueel nog 1 of 2 keer. Vanaf dit moment blijf je roerloos zitten en let niet meer op de ademhaling. Laat het gewoon z’n natuurlijke beloop hebben.
De juiste meditatiehouding:
Dit alles gaat er wel van uit dat je in de juiste meditatiehouding zit, dit hele proces van ontspannen en je lichaam vrijmaken van bepaalde gifstoffen, voordat je de meditatie begint. Maar wat is de juiste meditatiehouding? Misschien denk je dat de meest ontspannen houding voor meditatie achteroverliggend op je rug is. Het is echter niet de beste houding voor meditatie want het probleem met achteroverliggen is dat dit het wegzakken van het onderbewuste bevordert. Het doel van meditatie is juist je naar een superieur bovenbewustzijn te brengen. In het Westen zijn mensen in de kerk gewend om te knielen. In de oosterse orthodoxe kerken bidden mensen rechtopstaand. Knielen helpt bij een gevoel van nederigheid. Rechtopstaan toont formeel respect voor God. Bij meditatie is het probleem dat beide houdingen niet erg ontspannen zijn. Bij het mediteren wil je namelijk juist boven het lichamelijke bewustzijn uitrijzen. Het heeft bovendien geen zin om te proberen indruk op God te maken door nederigheid of ontzag. Hij kent toch wel elke rimpeling van je innerlijke gevoelens. Het is daarom voldoende als je je zelf vergeet. Nederigheid kent geen zelfvernedering zoals zo veel mensen schijnen te denken. Het is gewoon boven het kleine ego uitstijgen in overgave aan oneindige liefde en wijsheid.
Of je nu op de grond zit in kleermakershouding of lotushouding of op een stoel rechtop zit is niet zo belangrijk. Eigenlijk is het enige wat belangrijk is dat je je ruggegraat absoluut rechtop hebt, zodat je je als het ware een touwtje kunt voorstellen dat naar boven leidt waar je ruggegraat aan vast zit.
De lotuspositie is heel moeilijk voor westerse mensen. Ontspannen met gebogen benen in schijnbare onmogelijke bochten is niet alleen moeilijk voor ons, maar de kwestie van boven het lichamelijk bewustzijn uitstijgen wordt zelfs twijfelachtig want in plaats van je af te vragen: wanneer zal mijn geest zich verheffen, vraag je je wanhopig af: “zal ik ooit nog kunnen lopen?” Dus rechtop zitten op een rechte stoel, niet leunend tegen de achterzijde, met de voeten stevig op de grond geplant, ontspannen, en als het enigszins kan, een doek om je heen. Een wollen deken en misschien daaromheen zelfs een zijden doek om de vibraties van het magnetisme van de aarde dat je naar beneden kan trekken, tegen te gaan. Je gezicht naar het Oosten gekeerd is de beste richting voor meditatie. De zuidelijke richting is veel geschikter voor de status quo en voor bevestiging van het ego, de westelijke richting betekent eerder energie geven dan ontvangenk, het noorden voelt aan als bevrijding van de ziel, en het oosten voelt aan als verlichting.
Als je op de stoel zit, leg dan de handen met de palm naar boven op je dijbenen, op de liesplooi. Houd je ellebogen naar achteren, de schouderbladen licht naar elkaar toe getrokken en je borst omhoog. En let er op dat je je ontspant. Houd je kin parallel met de grond, sluit je ogen en concentreer je blik op het punt tussen de wenkbrauwen. Doe dan vervolgens de aan-en ontspanningsoefening en 3 tot 6 keer de ademhalingsoefening: 12 tellen inademen, 12 tellen vasthouden, 12 tellen uitademen, 12 tellen inademen, 12 tellen vasthouden, enzovoorts. Dit is de voorbereiding voor de meditatie.
Een visualisatieoefening tijdens de meditatie:
De volgende visuaisatie komt uit het boek Meditatie voor Beginners. Deze oefening doe je met de ogen dicht, en kan je helpen in een meditatieve toestand te geraken.
Stel je voor dat je door een drukke straat in het centrum van de stad loopt. De menigte dringt om je heen, ieder individu druk bezig met zijn eigen persoonlijke doel. In de gebouwen om je heen zitten talloze andere mensen die allemaal druk bezig zijn met het opbergen van paperassen, met telefoneren, met luisteren naar belangrijke instructies of het uitvoeren ervan, met zich in of uit een hotel laten schrijven, koffers in- en uitpakken, een brief schrijven, een boek lezen, kortom: de ontelbare bezigheden van een drukke wereldstad.
Stel je nu voor dat al die mensen deel uitmaken van je eigen ‘bevolking’ van gedachten. Ieder beeldt een of ander afzonderlijk verlangen uit, een of andere neiging, een of andere misschien vergeten interesse van jou die je misschien onbewust hebt onthouden. Allemaal samen vormen ze dat enorme gebied van bewustzijn dat je eigen geest is. Kijk eens rustig naar al die drukte en vraag jezelf af: “ben ik dat echt?” “Is iets daarvan werkelijk wat ik van het leven wil?” “Wat bereik ik met zoveel verschillende, zelfs tegenstrijdige doelen en interesses?”
Denk eens na over de pure waanzin van het steeds verder verstrikt raken in de speurtocht naar uiterlijke voldoening. Je zegt tegen jezelf: er moet toch iets beters bestaan! Loop verder door de straat. Langzamerhand zijn er minder mensen en zijn de gebouwen lager en niet zo indrukwekkend. Je gevoel van persoonlijke betrokkenheid neemt af. De drukke stad ligt achter je. De straat is rustig geworden, de bedrijvigheid in de huizen is afgenomen. Volg de straat die de stad uitloopt. Geniet van de frisse lucht van het platteland. Je vertelt jezelf dankbaar dat dit de vrede is die je hart werkelijk nodig heeft. Geniet van dat bevrijdende gevoel van niet meer eindeloos betrokken te zijn bij wereldse ambities en verlangens. Geniet van de simpelheid en van de eenvoud van de natuur.
Verbeelding:
Je zou je kunnen afvragen of het eigenlijk wel goed is om je dingen te gaan verbeelden. Loop je niet het gevaar op een dwaalspoor gebracht te worden? Je hallucineert gemakkelijk met een rustige geest. Op dit probleem antwoordt Kriyananda dat daar wel wat inzit. Een van de hindernissen op het pad van meditatie is genoemd door Patanjali, die al eeuwen en eeuwen lang de erkende autoriteit is op het gebied van yoga, en hij noemde het “onjuiste beelden”. Het probleem schuilt echter niet in de verbeelding zelf. Dit fantasierijke talent kan van onschatbare waarde zijn. Het probleem schuilt in een ongedisciplineerde fantasie. De bewuste geest wordt voortdurend beinvloedt door het onderbewuste. Nog meer zelfs als de geest rusteloos is. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld gaan verbeelden dat ze kwaadaardigheid bespeuren in een onschuldige opmerking of dat ze zeker menen te weten dat ze zullen mislukken bij een tijdelijke tegenslag. Als de bewuste geest passief openstaat voor suggesties, wordt hij gemakkelijk beinvloedt, en niet altijd constructief. Als je geest doelloos ronddrijft tijdens meditatie, zoals kan gebeuren als je wil niet actief meedoet, kunnen er beelden voor het bewustzijn verschijnen die puur subjectief zijn en helemaal niet afkomstig uit het bovenbewuste. Dit proces is een soort bewust dromen. Maar door de fantasie actief te ontwikkelen, wordt de bewuste geest meer dynamisch bewust gehouden. En zo krijg je beheersing over de suggestieve kracht van de onderbewuste geest.
Zelfhypnose:
Je zou je ook kunnen afvragen wat het verschil is tussen meditatie en zelfhypnose. Het antwoord hierop is dat hypnose de geest neerwaarts opent, en dat het onze gevoeligheid voor onbewuste invloeden opent. Zowel hypnose als zelfhypnose kunnen helpen om op deze invloeden in te werken en ze te wijzigen als ze kwaad kunnen. maar geen van beide hypnosemethoden verbetert het beoordelingsniveau dat vanaf een niveau van bovenbewust bewustzijn afkomt. Hypnose vervaagt de drempel tussen het denkend en het niet-denkend bewustzijn. Het maakt de bewuste geest daardoor ontvankelijker voor onbewuste invloeden Op den duur verzwakt de wilskracht bij hypnose. Dit effect is heel verraderlijk als je je zelf herhaaldelijk door anderne laat hypnotiseren.
Aan de andere kant worden positieve resultaten geproduceerd door bewuste, gerichte bevestigingen naar het onbewuste, vooral wanneer ze vervolgens omhoog aan het bovenbewuste worden aangeboden. Want wanneer het besluit tot verandering in het bovenbewuste bewustzijn is doorgedrongen en van daaruit wordt opgenomen in het onbewuste, vindt er uiteindelijk een verandering van jezelf plaats.
Boven- en onderbewustzijn.
We hebben nu al verschillende keren de term bovenbewustzijn genoemd alsmede het onderbewustzijn. Inderdaad maakt deze leer een onderscheid tussen drie vormen van bewustzijn, het onderbewustzijn, het dagelijks bewustzijn en het hogere of bovenbewustzijn, dat van de ziel afkomt. Een vraag kan zijn: “Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in de meditatie door het bovenbewustzijn wordt geleid?
Kriyananda antwoordt hierop dat je daar inderdaad niet absoluut zeker van kunt zijn. De geest is namelijk bijzonder bedreven in het zichzelf voor de gek houden! Je zult echter steeds tevredener worden met de resultaten, als de dingen die je doet steeds beter blijken te gaan. Laat je gezonde verstand niet links liggen in je poging om door het bovenbewuste geleid te worden. Je gezonde verstand is een waardevol gereedschap voor begrip. Het is de corrector. Het verstand controleert je conclusies op een objectieve manier en helpt je er zeker van te zijn dat ze ook werken.
Waarom verzet mijn geest zich zo?
Een vraag over meditatie die veel mensen hebben is de volgende: “Waarom verzet mijn geest zich zo? Ik merk soms dat alleen al mijn voornemen om het beter te doen al voldoende zijn om een innerlijke opstandigheid teweeg te brengen.” Het antwoord van Kriyananda hierop is dat Gewoonte een zware tegenstander kan zijn. Het goede is dat gewoonte ook een krachtige medestander kan worden. Ontwikkel de juiste gewoonten en ze zullen je veilig en wel door menige felle storm heen slepen. Het kost meestal nogl wat tijd om slechte gewoonten uit te roeien, soms wel tot 5 tot 8 jaar in het geval van diepgewortelde gewoonten. De manier om ze uit te roeien, is niet zo zeer door ze te bestrijden, maar door des te harder te werken aan goede gewoonten die er tegengesteld aan zijn. Rusteloosheid is bijvoorbeeld te overwinnen door een genoegen in rust te krijgen. Een neiging tot buitensporig veel praten kan worden overwonnen door van stilte te leren genieten. Yogananda zei altijd: je kunt de duisternis niet wegkrijgen door er met een stok tegen te slaan. Draai het licht aan! De duisternis zal dan verdwijnen alsof ze er nooit is geweest.
De stadia van meditatie:
Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze terwijl ze overdag bezig zijn, al bezig zijn met meditatie. Meditatie is echter niet jezelf maar zo ergens op richten, of al je gedachten kwijt te raken. Althans niet in de visie van Yogananda. Meditatie is je bewust en dynamisch richten op, uiteindelijk, God. Meditatie bestaat kortweg uit drie stadia:
Het eerste stadium is volledige lichamelijke en geestelijke ontspanning. De ontspanning kun je bijvoorbeeld bereiken door eerst je hele lichaam zachtjes aan te spannen, even te vibreren en daarna te ontspannen.
Het tweede stadium van meditatie is het naar binnen richten van de aandacht en van eenpuntige concentratie ervan.
En het derde stadium is het stadium van verruiming van bewustzijn.
Er zijn veel mensen die denken dat het belangrijk is de geest leeg te maken, het enige wat dat echter oplevert, maar ook niet onbelangrijk, is dat je er achter komt hoe onrustig je geest is, en dat het eigenlijk helemaal niet lukt. In de methode van Yogananda leer je daarom dan ook om in plaats van je geest leeg proberen te maken, hetgeen toch niet lukt, je eerst ergens op te concentreren, de geest als het ware aktief en bewust te houden, in dit tweede stadium. (Noot: voor hen die engels spreken. lezen: de complete cursus van Yogananda is aan te vragen bij de Self Realization Fellowship te Los Angeles – voor de URL zie onder de boeken van Yogananda op deze pagina).
Het gaat erom je ergens met belangstelling op te richten, niet jezelf te forceren. Meditatie moet je nooit forceren. Een heel plezierige manier om je gedachten te concentreren is om na de voorbereidingen met onstpanning en aandacht voor de ademhaling een mantra te zingen. Eerst zing je de mantra luidkeels om deze daarna vervolgens steeds zachter en zachter te zingen, tot je deze alleen nog maar innerlijk zingt. En dit doe je alles met je geest geconcentreerd op het punt tussen je wenkbrauwen.
Een andere manier is een visualisatieoefening. Wat het mantrazingen betreft: deze kan gepaard gaan met een waarachtig willen verlangen naar bewustzijnsexpansie, naar de aanwezigheid van God in je leven, en je kunt een dergelijke mantra ook telkens zachtjes herhalen in de loop van de dag, tijdens het boodschappen doen, of wat dan ook. Het zal een achterliggende vrede en verbinding geven tussen al je dagelijkse aktiviteiten door.
Hoe lang moet je mediteren?
Een andere vraag die je kunt hebben, is hoe lang je moet mediteren. Wel, spirituele vooruitgang is geen kwestie van een padvindersinstelling. Je kunt je spirituele vooruitgang niet toetsen aan allerlei fenomenen die zich in je leven voordoen, maar door steeds meer innerlijke vreugde te voelen, steeds meer, door al je activiteiten heen. De manier om vooruit te komen met meditatie is niet jezelf te dwingen dagelijks zoveel mogelijk uren per dag te gaan zitten. Het heeft een averechtse uitwerking. Dwing jezelf niet verder te gaan dan je natuurlijke vermogen. Soms heeft het meer zin 5 minuten te mediteren dan uren, als die 5 minuten tenminste in volle concentratie en volle toewijding doorgebracht zijn. Probeer altijd met enthousiasme te mediteren, kalm, en nooit rusteloos. In het begin zul je die werkelijke vreugde misschien niet ervaren, maar concentreer je toch op de positieve gevolgen. Besluit gewoon om er van te genieten, en maak er een gewoonte van te mediteren zo lang de vreugde aanhoudt. Wanneer die afneemt, houd je gewoon op. Meditatie moet nooit een opgave worden waar je geen zin in hebt. Begin bijvoorbeeld met 5 minuten per dag te mediteren. Vergelijk jezelf nooit met anderen die het misschien wel een half uur of een uur doen. Je moet tenslotte eerst wennen aan dagelijks een tijdje stil te zitten. Bekijk langzamerhand of je de meditatietijd niet wat kunt verlengen of verdubbelen. Wanneer je er na verloop van tijd werkelijk van begint te genieten zal het steeds makkelijker worden. Ideaal is twee keer per dag een half uur meditatie, maar nogmaals, dwing jezelf niet. Probeer ook een vaste tijd voor de meditatie in te richten, bijvoorbeeld ’s morgens of ’s avonds. En helemaal mooi zou het zijn als je er een plekje voor in kunt richten in je huis, een plekje waar je niets anders doet, zodat er na verloop van tijd meditatietrillingen in dat plekje gaan hangen en je vanzelf al rustiger wordt, op dezelfde manier als dat er in de keuken altijd keukentrillingen hangen en je daar vanzelf wilt koken. Over de weerstand die we soms tegen meditatie kunnen hebben — want let wel, de ziel wil graag mediteren maar het ego helemaal niet — hoe meer je mediteert, hoe meer je wilt mediteren, en hoe minder je mediteert, hoe minder je wilt mediteren.
Een eenduidig antwoord is er dus niet op te geven, op de duur van meditatie, forceer jezelf nooit, probeer je te richten op de vreugde die je na verloop van tijd gaat voelen, en je hele leven zal veranderen in die zin, dat je helderder beslissingen kunt nemen die makkelijker en makkelijker precies de juiste beslissingen blijken te zijn, alsof je werkelijk geleid wordt van binnen.
Reacties van familieleden:
Een andere vraag die mensen wel eens hebben is wat ze kunnen doen als er verzet is van bijvoorbeeld familieleden tegen jouw gewoonte om te mediteren. J. Donald Walters antwoordt daarop dat dit verzet in wezen vaak komt als reactie op de bekerende pogingen van de pas beginnende mediterende. Het is vooral in het begin beter om je spirituele praktijken voor jezelf te houden, of ze alleen te delen met hen van wie je weet dat ze er sympathiek tegenover staan. Niemand zal protesteren als je meer tijd aan tandenpoetsen besteedt dan de meeste mensen. Als je langer slaapt dan nodig is vindt je familie dat misschien niet prettig, maar de meesten zullen gewoon denken dat het misschien beter zou zijn als je het niet deed. Ze zouden zich alleen actief gaan verzetten als je erop stond dat iedereen dat ook zou doen. Dus hou je spirituele praktijken voor jezelf. Ze gaan niemand iets aan behalve jezelf.
Het 8-voudige pad van Patanjali
De hier besproken meditatietechnieken zijn onderdeel van de meer omvattende wetenschap van Raja Yoga. Patanjali was de eerste yogi die iets opschreef over dit pad, dat hij het 8voudige pad heeft genoemd. Het pad leidt uiteindelijk naar Kosmisch Bewustzijn. Stap 1 en 2 van het pad wordt Yama-Niyama genoemd, en betreft het juiste handelen. Yama betekent iets NIET doen, en Niyama betekent iets WEL doen. Er zijn 5 yama’s: je dient niet gewelddadig te zijn, je dient niet te liegen, je dient niet te stelen, je dient niet alles voor de bevrediging van de zintuigen na te streven, en je dient niet hebzuchtig te zijn. De Niyama’s, datgene wat we WEL zouden moeten doen op het pad van Raja Yoga is reinheid, tevredenheid, zelfdiscipline, introspectie of zelfonderzoek en devotie of toewijding. Deze eerste stappen zijn als het ware een bepaalde voorwaarde voor het geestelijke of spirituele pad. Daarna komen de stappen van verinnerlijking en uiteindelijk expansie tot en met Kosmisch Bewustzijn.

Boeken van Yogananda: http://www.astrologie.ws/proxisspir.htm

%d bloggers liken dit: