jump to navigation

Neptunus, het twaalfde huis en Vissen – door Maurice Fernandez

Naar bol com voor dit boek

 Boekbespreking

Wederom een door uitgeverij Hajefa perfect uitgevoerd en subliem vertaald boek over een onderwerp waar heel veel vraagtekens over bestaan (misschien wel omdat dat past bij Neptunus). Het is dan ook moedig van Maurice Fernandez om te proberen grip te krijgen op het archetype van Neptunus. Of hij daarin helemaal geslaagd is is de vraag, maar wellicht behoort niemand perfectie te verwachten als het om Neptunus gaat. Dit boek is interessant genoeg om stof tot nadenken te geven. Als je verwacht tot grote Neptunische hoogten van inspiratie en/of eenheid en verbondenheid gevoerd te worden zul je bedrogen uitkomen. Het boek is geschreven in een zeer Scorpionische stijl. Tegelijkertijd heeft het een aantal problemen die super Neptunisch van aard zijn. Zo lijkt het voor een groot deel alsof de schrijver niet meer differentieert (Vissen = niet meer differentieren)  voor wat betreft de astrologische toekenning van begrippen. Saturnus in huis 12 en Neptunus in huis 10 worden bijvoorbeeld als hetzelfde principe beschouwd. Of Mars in 12 en Neptunus in 1, hetgeen in z’n totaliteit een beetje op een hutspot en brei aan informatie lijkt, die je maar beter erg kritisch kunt lezen.  Een ander euvel is dat de leerling de meester probeert na te doen. Klonen valt vast ook onder Neptunus. Fernandez komt uit de school van Jeffrey Green en heeft zijn boek in precies dezelfde stijl ingedeeld als het meesterwerk over Pluto (Pluto, de evolutie van de ziel).Er staan ook heel goede inhoudelijke beschrijvingen in, maar de struktuur van de ontwikkelingsfasen van Neptunus die Fernandez gebruikt, is niet overtuigend.Het boek is zeker de moeite waard om te lezen, maar verwacht dat het evenzovele vragen oproept als dat het probeert antwoorden te geven. Misschien is dat wel het lot van Neptunus zelf:-) 

Joyce Hoen, Mercurius retrograde conjunct Neptunus, 2008

%d bloggers liken dit: