jump to navigation

Robert Blaschke, Sabian Aspect Orbs

Sabian Aspect Orbs
Robert P. Blaschke

ASTROLOGY. A LANGUAGE OF LIFE.
Volume II: SABIAN ASPECT ORBS
by Robert P. Blaschke. Published by Earthwalk School of Astrology
ISBN 0-9668978-1-1
Robert Blaschke introduceert in dit boek een theorie over aspecten beginnende bij Rurdhyar’s Maanfasenmodel als basis voor de aspecten en eindigend in een conclusie dat alle planeten met elkaar in aspect staan. En dat laatste concludeert hij door de toepassing van Rudhyar’s astrologische Mandala op de 360 graden van de dierenriem waarbij hij ze correleert met elke afstand die er mogelijk is tussen twee planeten. Hij neemt het symbool van 0 graden Ram bijvoorbeeld voor een exacte conjunctie. En elk volgend symbool impliceert een andere relatie tussen twee planeten, zodat hij uiteindelijk alle afstanden die er maar mogelijk zijn in een horoscoop heeft ondergebracht in een aspect. Er bestaan geen ongeaspecteerde planeten meer in zijn visie. Alle planeten staan in een bepaalde relatie met elkaar.
Blaschke maakt onderscheid tussen aspecten in de wassende helft (van 0 tot 180 graden) en de afnemende helft (180-360 graden), doorbordurend op de Lunation Cycle van Rudhyar. Als twee planeten conjunct staan, bijvoorbeeld Mars op 18.40 Vissen en Venus op 20.38 Vissen, dan kijkt hij eerst welke van deze twee planeten de snellere planeet is. In dit geval is dat Venus. Venus staat al iets verder dan Mars, dus de exacte conjunctie heeft al plaatsgevonden, Venus verwijdert zich steeds verder van Mars (is dus op de uitgaande boog, oftewel in de wassende fase, alsof de conjunctie het Nieuwe-Maan punt was, en deze twee planeten vervolgens toelopen naar een volgend aspect met elkaar). De orb bij deze conjunctie is 1.58′. Bij een afstand van 1-2 graden in de wassende fase gebruikt Blaschke het Sabiaanse symbool van 2 graden Ram: Een toneelspeler onthult de menselijke geaardheid. Het vermogen zichzelf en anderen objectief te bezien. Voor de persoon met deze conjunctie tussen Venus en Mars in de horoscoop betekent deze interpretatie een verfijning op het vlak van hoe hij in dit levenpersoonlijke liefdesrelaties (Venus-Mars) leeft: deze persoon is een totaal nieuwe fase begonnen van relaties in dit leven (wassende fase) en klaarblijkelijk met het vermogen om zowel zichzelf als de ander objectief te zien. Had deze persoon de conjunctie in de afnemende fase gehad, dus had Venus voor Mars gestaan en zou de conjunctie na de geboorte nog plaats moeten vinden, dan is er sprake van een afstand van 358-359 graden tussen deze twee planeten (het einde van de vorige cyclus), en was het overeenkomstige symbool 29 graden Vissen geweest: Licht dat, als het door een prisma valt, in vele kleuren uiteenbreekt. Het analytische vermogen van het verstand nodig om levensprocessen in hun veelheid van aspecten te formuleren. Als een van de twee planeten retrograde zou hebben gelopen, dient ook bekeken te worden of de conjunctie voor de geboorte plaats had gevonden (wassende fase) of nog plaats gaat vinden (afnemende fase).
Daarmee heeft Blaschke alle 360 graden van de dierenriem ondergebracht bij bepaalde aspecten: en ze verweven met de struktuur die Rudhyar in de Astrologische Mandala introduceerde omtrent de hele zodiak. Op een rijtje gezet:
0-15 graden van de dierenriem, door Rudhyar gekenmerkt als Verlangen, door Blaschke de wassende conjunctie genoemd. Orb 0-1 graden: exact (1 graad Ram als symbool), orb 1-2 graden: uitgaand wassend (2 graden Ram als symbool) , orb 2-3 graden uitgaand-wassend (3 graad Ram als symbool), orb 3-4 graden (4 graad Ram als symbool), orb 4-5 graden (5 graad Ram als symbool), orb 5-6 graden (6 graad Ram als symbool), orb 6-7 graden (7 graad Ram als symbool), orb 7-8 graden (7 graden Ram als symbool), en zo door tot 13-14 graden orb met 14 graden Ram als symbool.
Omgekeerd, 346-360 graden afstand in de dierenriem, in de Mandala door Rudhyar de fase (of scene) van Bestendiging genoemd, hoort bij de de AFNEMENDE “Balsamieke” fase. Planeten in hun cyclus van relatie tot elkaar met een dergelijke orb, bevinden zich in hun onderlinge relatie (dus het aspect) van een balsamieke afnemende fase (alsof het vlak voor Nieuwe Maan is). De wijdste orb is volgens Blaschke in dit systeem opnieuw 13-14 graden voor deze conjunctie, waar het symbool voor 17 graden Vissen voor staat (de 346e graad van de dierenriem, dus nog 14 te gaan voor het einde van de cycli).12-13 graden orb in deze fase geeft het symbool van 18 graden Vissen, 11-12 graden orb het symbool van 19 graden Vissen, enzovoort, tot de exacte conjunctie binnen 1 graad orb waar het symbool van 30 graden Vissen voor staat.
Het volgende aspect, een hoek van 15 graden wordt door Blaschke het quindeciel genoemd. Als twee planeten 15 graden van elkaar afstaan met een exacte afstand van 14-15 graden, dus binnen 1 graad, en als het dan om een quindeciel gaat in de wassende fase, geldt het symbool voor 15 graden Ram. Als het exact wordt, en de hoek 15-16 graden is, geldt het symbool van 16 graden Ram, bij Rudhyar de scene van Potentialiteit genoemd. In de afnemende fase, en de snelste planeet nog toelopend op de langzamere planeet bij 15 graden afstand, krijg je het afnemende quindeciel, en dan is de hoek in feite 344-345 graden (symbool 15 graden Vissen) of 345-346 graden (16 graden Vissen).
Dan komt Blaschke met de aspectnaam Vigintiel voor afstanden tussen 16 en 19 graden orb. Bij 16-17 graden orb geldt weer het Sabiaanse symbool van 17 graden Ram (op de wassende boog) en 12 graden Vissen op de afnemende boog bij een hoek van in feite 341-342 graden.
Vervolgens is het semi-noviel aan de beurt: bij afstanden van 19-22 graden tussen twee planeten. Bij een afstand van 19-20 graden in de wassende fase geldt het symbool van 20 graden Ram, bij 20-21 graden afstand, het symbool voor 21 graden Ram, bij 21-22 graden afstand het symbool voor 22 graden Ram (zie deMandala). Op de afnemende boog gelden voor deze afstanden respectievelijk de symbolen voor 10,11 en 12 graden Vissen.
Dan komt het kwartvierkant aan de beurt, met afstanden tussen 21 en 24 graden (waarvoor respectievelijk de symbolen van 22 graden Ram gelden (bij 21-22 graden afstand), voor 23 en 24 graden Ram, en omgekeerd, op de afnemende boog gelden de symbolen voor 7, 8 en 9 graden Vissen.
Dan krijgen we volgens Blaschke het half-septiel, met hoeken van 24-26 graden, waarvoor de symbolen van 25, 26 en 27 graden Ram gelden op de wassende boog, en van 6,5 en 4 graden Vissen op de afnemende boog.
Het halfsextiel, een iets bekender aspect bij ons (van 30 graden afstand), geldt volgens Blaschke tussen 27 en 32 graden, waarvoor de symbolen van 28 graden Ram (bij een afstand van 27-28 graden), 29 graden Ram (28-29 graden afstand), 30 graden Ram, 1 graad Stier en 2 graden Stier staan. Bij 1 en 2 graden Stier zitten we in de volgende scene van de totale dierenriem, door Rudhyar gekarakteriseerd als substantiering. Aan de andere kant van de boog, in de afnemende fase van het halfsextiel gelden hier de symbolen tussen 3 graden Vissen, 2 en 1 gr. Vissen en dan 30 graden Waterman en 29 graden Waterman (31-32 graden afstand).
Dan komt Blaschke met het indeciel, dat een afstand van 32-33 graden (symbool 3 graden Stier of 33-34 graden (symbool 4 graden Stier) Het exacte aspect is 33 graden, en dit krijgt van Blaschke de benaming toenemend indeciel. Als de afstand tussen 33 en 34 graden ligt (in de wassende helft), dan is het aspect al geweest en neemt het dus af, en is het een afnemend aspect in de wassende helft
Direct na het indeciel van 33 graden volgt het deciel van 36 graden, geldend van 34 graden afstand (symbool 5 graden Stier) tot 38 graden afstand (symbool 8 graden Stier). Blaschke neemt dus een maximale orb van 2 graden voor dit 36-gradenaspect. Op de andere boog, de afnemende helft van de dierenriem met de snelstlopende planeet eerst die in gaat lopen op de langzamere planeet, gelden de symbolen van 26, 25,24 en 23 graden Waterman.
Het volgende aspect is het noviel (40 graden afstand), met een orb van 2 graden naar beide kanten. Bij een afstand in de wassende fase van 38-39 graden geldt het symbool 9 graden Stier, bij een afstand van 39-40 graden geldt het symbool voor 10 graden Stier, en dan nog 11 en 12 graden Stier. In de afnemende helft kom je dan uit bij de symbolen voor 2,21,20 en 19 graden Waterman.
Dan komt het ons bekendere halfvierkant aan de beurt (een aspect van 45 graden), die Blaschke laat gelden vanaf 42 graden (symbool 13 graden Stier) tot 48 graden (48-49 graden) met als symbool 19 graden Stier (dus orb max. 3-4 graden). In de afnemende helft horen hier de symbolen bij tussen 18 en 12 graden Waterman.
Na het halfvierkant is het septiel aan de beurt (officiele afstand 360 graden gedeeld door het getal 7 = 51.25 graden) , waar in het systeem van Blaschke de 4 symbolen van 20 tot en met 23 graden Stier bij horen (van 49-50 graden afstand, tot en met 53-54 graden afstand), en in de afnemende helft van de dierenriem de symbolen van 11 teruglopend tot 7 graden Waterman.
Daarna komt het sextiel: volgens hetzelfde systeem tussen 54-55 graden afstand (symbool 25 graden Stier) en 64-65 graden afstand (symbool 5 graden Tweelingen), respectievelijk in de tweede afnemende helft tussen 6 graden Waterman teruglopend tot 26 graden Steenbok.
Dan komt er weer een fantasierijk aspect, dat Blaschke de naam bi-indeciel meegeeft, en een afstand symboliseert van 66 graden (dus twee keer het indeciel van 33 graden). Bij een hoek van 65-66 graden geldt in de wassende fase het symbool van 6 graden Tweelingen en bij een hoek van 66-67 graden het symbool van 7 graden Tweelingen. In de afnemende fase gelden hier de graden voor 25 en 24 graden Steenbok.
Als je de horoscoopcirkel door het getal 5 deelt komt het quintiel van 72 graden aan de beurt. Robert Blaschke laat die ingaan vanaf 67 graden (67-68 graden geeft het symbool 8 graden Tweelingen), tot en met 76-77 graden (symbool 17 graden Tweelingen). In de afnemende helft van de dierenriemcirkel leveren deze afstanden de symbolen op van 23 teruglopend tot 14 graden Steenbok.
Het volgende aspect noemt Blaschke het bi-noviel (2 x 40 = 80 graden afstand) Een afstand van 77-78 graden in de wassende fase krijgt het symbool 18 graden Tweelingen. Van 78-79 graden 19 graden Tweelingen tot en met een hoek van 81-82 graden (22 graden Tweelingen. In de afnemende helft geldt hier 13-9 graden Steenbok.
Dan komt het vierkant aan de beurt (90 graden). Beginnend bij 82-83 graden krijgt het vierkant het symbool van 23 graden Tweelingen (de groei van spiritueel creatieve processen). De 24e symboolgraad van Tweelingen geldt bij een afstand van 83-84 graden als de snellere planeet vooroploopt (de wassende fase dus weer) (het gebruik van beperkende omstandigheden voor karakterontwikkeling). Bij 84-85 graden afstand geldt de 25e graad van Tweelingen: de expansiekracht van de natuur onder controle brengen, Zo gaat het door tot een hoek van 97-98 graden (symbool 8 graden Kreeft).Voorbeeld: Saturnus staat op 27.10 Weegschaal en Mercurius op 27.12 Steenbok. Dit is een exact vierkant met nauwelijks enige orb (dus van 0-1 graden orb), waarbij de snellere planeet vooroploopt. Het is dus een vierkant in de wassende fase. Daarvoor geldt het symbool: 1 graad Kreeft: een radicale verandering in de verbondenheid, een punt waarvan geen terugkeer mogelijk is, herorientatie. (Het zal duidelijk zijn dat het mediteren over de aspecten in je horoscoop, in samenhang met de beelden die via de Mandala bovenkomen volgens dit systeem van Blaschke, van alles bewust kan maken en boven kan halen). Een vierkant op de wassende boog kun je ook als Eerste Vierkant beschouwen. Bij een laatste Vierkant (in de afnemende helft van de cyclus) komen alle graden van 8 graden Steenbok teruglopend tot 23 graden Boogschutter als symbool aan de orde.
Na het vierkant komt Blaschke weer met een fantasievol aspect (die ik allemaal benoem, alleen maar om te laten zien dat er in zijn benadering geen enkele planeet ongeaspecteerd staat, maar dat alles een bepaald onderdeel van de hele cyclus is). Het volgende aspect is het tri-indeciel. Drie keer 33 graden 99 graden dus. De orb is heel nauw dus alleen als twee planeten tussen 98-99 graden afstand of tussen 99-100 graden afstand staan, geldt deze hoekverhouding. In de wassende fase de symbolen 9 en 10 graden Kreeft en in de afnemende fase de symbolen 22 en 21 graden Boogschutter.
Dan komt het bi-septiel (2 x het aspect van 51.25 graden = 102.50 graden). In de Mandala komt Blaschke dan uit op op 11 graden Kreeft bij een hoek van 100-101 graden, 12 graden Kreeft bij 101-102 graden, 13 gr. Kreeft bij 102-103 graden, 14 gr. Kreeft bij 104-105 graden en 15 gr. Kreeft bij 104-105 graden. In de afnemende fase zijn het hier de symbolen van 20-16 graden Boogschutter.
Dan is het tri-deciel aan de beurt (3 x 36 graden = 108 graden). In de wassende fase gaat nu de scene van Consolidatie beginnen volgens Rudhyar’s indeling. Bij een afstand van 105-106 graden geldt in de wassende fase het symbool voor 16 graden Kreeft (een man die een Mandala bestudeert). Bij een hoek van 106-107 graden geldt dan natuurlijk weer de 17e symboolgraad van Kreeft , bij 107-108 graden 18 gr Kreeft en zo door tot en met 21 graden Kreeft. In de afnemende fase kom je hier terecht op de symbolen voor resp. 15 teruglopend tot 10 graden Boogschutter.
De driehoek begint bij Blaschke vanaf een hoek van 111 graden (symbool 22 graden Kreeft) tot en met 128-129 graden (symbool 9 graden Leeuw). In de afnemende fase van 9 graden Boogschutter teruglopend tot 22 graden Schorpioen. Wat wel boeiend is, is dat een driehoek in de wassende fase op het moment van exact zijn een symbool voor ambitie geeft in verwachting van grootse dingen geeft (symbool is 1 graad Leeuw), en in de afnemende fase, die dan meer met oogsten te maken heeft, met het opnieuw ophalen van oude herinneringen (1 graad Boogschutter).
Hierna is er weer een fantasievol aspect aan de orde, het quadri-indeciel. Het indeciel was 33 graden, als je dat met 4 (quadri) vermenigvuldigt kom je op 132 graden. Niet een aspect dat je maar zo ziet in een horoscoop…. Bij Blaschke geldt het symbool van 10 graden Leeuw voor een hoek van 129-130 graden in de wassende fase, van 11 graden Leeuw bij 130-131 graden afstand, en van 12 graden Leeuw van 131-132 graden afstand. Hier is even iets niet helemaal logisch, want van 132-133 graden afstand zit Blaschke opeens (terecht) op het anderhalfvierkant. Het quadri-indeciel blijkt dus alleen op te gaan bij een toenemend aspect, bij een afnemend aspect gaat het over in een anderhalfvierkant als ik het goed beggrijp. In de afnemende helft van de cyclus gelden overigens de drie symbolen van van 21,20 en 19 graden Schorpioen voor hoeken van 230-231 graden, 229-230 graden en 228-229 graden. Het laatste anderhalfvierkant geldt al weer bij een hoek van 227-228 graden (is hetzelfde als 132-133 graden, maar dan met de snellere planeet toelopend op de langzamere planeet).
Dus hierna kwam het anderhalfvierkant. In Blaschke’s systeem geldt dit van 132-133 graden (13 graden Leeuw als symboolgraad) tot 138-139 graden (19 graden Leeuw als symboolgraad), en in de afnemende helft van de cyclus van 18-12 graden Schorpioen.
Dan komt het bi-quintiel (144 graden). Gelegd op de Mandala kom je van 139-140 graden (symbool 20 graden Leeuw) tot 146-147 graden afstand (symboolgraad 27 graden Leeuw), en in de afnemende helft van de cyclus van 11 naar 4 graden Schorpioen als symboolgraden.
Het inconjunct volgt vanaf 147-148 graden afstand (symboolgraad 28 graden Leeuw) tot we werkelijk op 1 graden Maagd zitten bij het exacte inconjunct (de noodzaak bij zichzelf de belangrijkste kenmerken van iets te zien alsmede het algehele patroon / iets wat juist niet direct tot de bagage van Maagd hoort natuurlijk. Alle inconjunctenin de wassende fase tussen 150-151 graden horen bij deze 1e graad Maagd. Van 151-152 graden komt 2 graden Maagd, en van 152-153 graden afstand komt de 3e graad van Maagd in aanmerking als symboolgraad. Bij de omgekeerde boog, d.w.z. in de afnemende cyclus komen we bij het Schorpioen-inconjunctpunt terecht: van 3 graden Schorpioen teruglopend tot 28 graden Weegschaal.
Na het inconjunct komt het volgende creatief gevonden aspect (of fantasierijk, wat je wilt) te weten het tri-septiel. (Dus 3 keer 51,25 graden = 153,75 graden). Dat loopt bij Blaschke inclusief orbs van 153-154 graden (dus vanaf het exacte aspect eigenlijk) met als symbool 4 graden Maagd tot ene afstand van 156-157 graden met als symbool 7 graden Maagd.
Vervolgens komt het quadri-noviel aan de beurt. Een noviel is 360 graden gedeeld door het getal 9, dus 40 , en vermenigvuldig je dat met 4 (quadri) dan komt er een aspect van 160 graden. Van 157-158 graden geldt het symbool voor 8 Maagd, van 158-159 graden het symbool van 9 Maagd, van 159-160 het symbool van 10 Maagd, van 160-161 graden het symbool van 11 Maagd, van 161-162 het symbool van 12 Maagd en tenslotte van 162-163 graden het symbool van 13 graden Maagd. In de afnemende helft gelden de symbolen van 23 teruglopend tot 18 graden Weegschaal.
Het wordt steeds creatiever.. het volgende aspect heet het quinque-indeciel. (Er zit wel logica in de struktuur natuurlijk). Het indeciel was 33 graden, quinque betekent 5, dus 5 x 33 graden = 165 graden (in het Nederlands wel eens het Tao-aspect genoemd (door Ivo Jansen geintroduceerd). Blaschke laat het gelden van 163-164 graden (symbool 14 graden Maagd), van 164-165 graden (symbool 15 graden Maagd), en van 165-166 graden (symbool 16 graden Maagd) .Allemaal in de wassende fase. (In de afnemende fase: gelden 17,16 en 15 graden Weegschaal als symbool).
En vanaf 166 graden geldt dan de oppositie fase (dus vanaf een orb van 14 graden in het systeem van Blascke). Dat begint met het symbool van 17 graden Maagd. De exacte oppositie zit natuurlijk op 30 graden Maagd/0 graden Weegschaal bij een hoek van 179-180 graden. En dan hebben we de eerste helft van de wassende fase gehad, en gaat de omgekeerde afnemende fase beginnen, en die twee samen maken de cirkel rond, en aspekten allemaal een onderdeel van een totale cyclus.
Een interessante denkwijze, eentje waar je wel de Mandala van Dane Rudhyar bij nodig hebt (of moet kennen), alhoewel Blaschke wel de korte sleutelwoorden voor elke symboolgraad in zijn boek weergeeft.

index boekbesprekingen: http://www.astrologie.ws/besprek.htm

%d bloggers liken dit: