jump to navigation

Zane Stein, Cheiron, wezen en werking

Zane Stein: Keerpunt Cheiron

Uitg. Hajefa, Zoetermeer

Het heeft langer geduurd dan ik van plan was om dit boek te bespreken, omdat ik de fout in ging dat te doen wat de meeste mensen doen (neem ik maar zo aan) als ze een boek voor het eerst doorbladeren: namelijk eerst eens even kijken of bepaalde interpretaties kloppen bij je eigen horoscoop. Daardoor kreeg ik een zeer negatief beeld over dit boek, waardoor het erg lang op tafel heeft gelegen.
De oorspronkelijke Engelstalige versie Essence en Application van Zane Stein was een van de eerste Cheironboeken die ik las, zoals dat mogelijk gold voor meer mensen, maar ik herinnerde me nog maar een paar feiten ervan, alhoewel ze heel belangrijk waren voor mijn begrip van Cheiron.

Na een hele tijd pakte ik deze Nederlandse vertaling dus weer op en begon bij hoofdstuk 1, bladzijde 1, en wat bleek deze keer? Opeens kon ik het boek bijna niet meer wegleggen, herkenning na herkenning, en las veel interessante weetjes, waarvan hieronder een paar aanhalingen. Toen ik dan ook opnieuw aangekomen was bij de duidingen in tekens en huizen, waarop ik het boek oorspronkelijk aan de kant had gelegd, constateerde ik tot mijn grote ergernis dat deze geschreven werden door de Nederlandse bewerker van het boek! Dus we kunnen ons zeer afvragen hoe zinvol het is als een vertaler/ bewerker zijn eigen interpretaties gaat geven in plaats van het originele werk te vertalen. Er komt een bepaalde mate van vervuiling tot stand op die manier. Het is wel heel netjes van de bewerker dat hij wel vermeldt dat bepaalde stukken van hemzelf zijn.
Als mensen mij tot voor kort vroegen over meer literatuur over Cheiron, verwees ik ze altijd naar Barbara Hand Clow’s boek: Chiron, the Rainbowbridge. De reden daarvan was, dat ik, toen ik haar boek las meegetroond werd in een bewustzijn dat je bepaald “Cheironisch” kunt noemen, niet helemaal van deze aarde. Ze schreef het boek in wat zij noemt een “altered state of consciousness” (veranderde bewustzijnstoestand), en om iets te proe-ven van de Cheironische bewustzijns-toestand is het lezen van haar boek geweldig. Feitelijk geloof ik er geen zier van dat Cheiron, zoals Clow beweert, de heerser van het teken Maagd is, maar energetisch geloof ik dat zij zeer zeker een Cheironisch boek geschreven heeft, met een ontwaakt innerlijk Christus-bewustzijn. Een correlatie waarmee ook Zane Stein zijn boek begint en eindigt. Zijn boek is echter meer Mercuriaal (in de zin van Tweelingen-achtig) van aard, doordat hij veel interessante feiten en feitjes geeft over Cheiron. Het deel met interpretaties (incl. aspecten van Cheiron) is naar mijn idee het zwakste van het hele boek, maar daar staat tegenover dat hij een fenomenaal onthullend beeld geeft over de verschillen in werking tussen een Cheiron die op weg is naar Saturnus (1920 tot 1945 en 1970-1996) en een Cheiron die op weg is naar Uranus (1945 tot 1970- en opnieuw vanaf 1996). Deze laatste generaties proberen bevrijding te vinden van de te starre structuren terwijl de eerstgenoemde, op weg naar Saturnus, te veel vrijheid en ongestructureerdheid ervaart en weer op zoek is naar structuren, aldus Zane Stein.
Zo wat losse weetjes uit het boek die je misschien inspireren om het zelf aan te schaffen en helemaal te lezen:
“Cheiron belichaamt het idee van het Nu.” (Per slot ligt het tussen de baan van Saturnus, het verleden, en Uranus, de toekomst). “Over vele eeuwen heen heeft de omlooptijd van Cheiron een gemiddelde van 49 jaar”. Dat is 7 x 7 en wijst op compleetheid!   Maar dat getal is over vele eeuwen heen genomen. Op dit moment duurt het iets meer dan 51 jaar voor Cheiron terugkeert naar zijn radixpositie en daarvan zegt Zane Stein: “De terugkeer van Cheiron valt tegenwoordig opmerkelijk genoeg samen met het moment waarop de progressieve Zon een septiel (1/7e deel van de dierenriem, oftewel 51°25’43”) naar zijn geboortepositie maakt. Er moet dus een verbinding zijn tussen de betekenis van het septiel en de huidige omloopbaan van Cheiron. “ “De eerste reageerbuisbaby in de wereld was het resultaat van een bevruchting in een reageerbuis, die precies plaatsvond op het moment dat Cheiron werd ontdekt”. “De artsen die bereid zijn met onconventionele therapieën te werken maar ook alternatief-geneeskundigen, die door de medici over het algemeen niet erkend worden, zijn representatief voor de cheironische genezers.” “Het farmacieconcern Warner-Lambrecht bracht in 1977 (het jaar van de ontdekking van Cheiron) een zwangerschapstest genaamd E.P.T. voor zelfgebruik op de markt. Zoals Zane Stein de eerste astroloog ter wereld was die onderzoek deed naar Cheiron, zo is dit boek het eerste in het Nederlands vertaalde boek over Cheiron. Van harte aanbevolen!

Joyce Hoen 2005

index alle boekbesprekingen: http://www.astrologie.ws/besprek.htm

%d bloggers liken dit: